Konference

Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, jomu koordinatoru konference
“Izaugsmes stāsts 2020-2025: apzinātā mācīšanās”

2019.gada 23.augustā plkst. 10.00

Konferences nolikums